Splittrat om amorteringskrav

Amorteringslättnader fortsätter att vara en het fråga när ekonomiskt stöd till hushållen diskuteras. Entusiasmen hos låntagarna är begränsad, men intresset är starkare nu än under pandemin. Flera ekonomer pekar på vikten av ett buffertsparande på…

Advisa och Sambla slås ihop

Advisa och Sambla slås ihop För ett antal år sedan bröt sig några anställda i den snabbväxande låneförmedlaren Advisa ut och bildade konkurrenten Sambla. Den sammanslagna låneförmedlaren ska behålla de två varumärkena och bedöms få…