Samla lån: Amortering

samla lån - amortering

Amortering – hur man betalar av ett lån så att det minskar

Har du ett lån på ditt hus, lägenhet eller bil så kan du enligt en förbestämd plan betala av lånet. Detta är vad som kallas för amortering.

När man tar ett lån för att investera i exempelvis ett nytt hem eller en ny bil är det vanligt att göra upp en betalningsplan med sin bank. Betalningsplanen ska säkra att banken får tillbaka sina pengar efter en viss tidsperiod. Ofta innebär överenskommelsen att man som låntagare ska utföra en så kallad amortering. Amortering är ett ekonomiskt begrepp som betyder återbetalning. Som låntagare är det brukligt att man amorterar en fast summa pengar varje månad så att lånet man tagit successivt betalas av och minskas. Är det ett bostadslån eller huslån man tagit utför man ofta amortering under en lång tid eftersom lånebeloppet är stort. Om det är ett lån som rör möbler eller andra konsumtionsvaror blir amorteringstiden kortare eftersom banken ofta begär att snabbare få tillbaka små lånesummor. Ränta på det lån man tagit via sin bank måste man alltid betala så den summan pengar får man inte glömma bort att räkna in i betalningsplanen.

Amortera på olika sätt

En bank erbjuder ofta två olika amorteringssätt. Rak amortering samt serieamortering. Den raka amorteringen går ut på att du som lånetagare alltid amorterar samma fasta summa pengar fram till att lånet är betalt. Detta är den vanligaste typen av amortering och underlättar för dig som låntagare då du alltid vet hur mycket du måste betala på ditt lån varje månad. Serieamortering innebär istället att summan pengar du amorterar är lika stor en viss tid för att sedan ökas på för varje amorteringstillfälle. Vilket sätt som bäst passar dig kan du och din bank komma överens om. De olika amorteringssätten har olika fördelar och nackdelar och bör såklart baseras på just din personliga ekonomi.

Samla lånen och ändra amorteringen

Ofta när man samlar lånen lägger man om de, slår ihop dem och samtidig lägger upp en längre amortering. Detta göra att månadskostanden sjunker men lånet tar längre tid att betala tillbaka.