Samla lån: Annuitetslån

samla lån - annuitetslån

Vad är ett annuitetslån?

Ett annuitetslån innebär att du som lånetagare alltid betalar en lika stor summa pengar vid varje betalningstillfälle fram tills dess att lånet är fullständigt återbetalat.

Har du ett annuitetslån betalar du av en viss summa pengar på lånet varje månad. Summan du betalar inkluderar både räntekostnaden för lånet samt avbetalningsbeloppet för själva lånet, det vill säga amorteringsbeloppet. Att ta ett annuitetslån och betala av lånet på detta sätt innebär att du först kommer att betala en hög del räntekostnad och en mindre del amorteringsbelopp. Allt eftersom tiden går och själva lånebeloppet minskar kommer också räntekostnaden bli lägre och du kommer därmed amortera ett allt större belopp. Ett annuitetslån innebär alltså inte att lånet minskas linjärt som det gör om du tagit ett lån med rak amortering där lånebeloppet alltid minskas i samma takt. Med ett annuitetslån betalar du sakta av lånet i början för att sedan i högre takt amortera allt större belopp och därmed snabbare minska själva lånebeloppet. Löptiden på ett annuitetslån är alltid fastställt till ett visst antal år.

Vad händer när man ändrar räntan?

Skulle räntesatsen ändras under tiden du återbetalar ett annuitetslån till din bank kan denna hanteras på två olika sätt, genom bibehållen annuitet eller ändrad annuitet. Man kallar ofta bibehållen annuitet för falsk annuitet och tillämpas denna metod då räntesatsen ändras bibehålls helt enkelt den avtalade annuiteten. Följden av den här metoden blir givetvis att lånet inte kommer att vara avbetalat då löptiden är slut eftersom låntagaren tvingats betala mer ränta än beräknat och inte kan amortera tillräckligt mycket. Banken bör alltid kontakta låntagaren vid en ränteökning och föreslå en högre annuitet så att räntan täcks in. Den andra metoden som används vid en ändrad räntesats är så kallad äkta annuitet eller ändrad annuitet. Vid denna metod tar banken fram ett nytt annuitetsbelopp som gör att löptiden bibehålls men att själva avbetalningsbeloppet kanske höjs eller sänks beroende på räntesatsen.