Samla lån: Kreditbedömning

En kreditbedömning?

Vill man ta ett lån behöver man ofta genomgå en kreditbedömning. Detta är en beräkning där borgenären undersöker om du som gäldenär kan betala kostnaden för det lån du har anmält intresse för.

Ansöker man om ett lån kommer det lånet sedan med ytterligare kostnader som räntor och fasta amorteringar. Den som lånar ut pengarna, borgenären, vill ju ha tillbaka lånet inom en viss tid. Som potentiell låntagare undersöks din betalningsförmåga via en kreditbedömning. Tecknar du ett lån med en traditionell bank går man ofta igenom din nuvarande ekonomi. Det vill säga du kan få besvara frågor om hur mycket du tjänar, vilka typer av utgifter du har varje månad och vilket belopp de uppgår till, om du har några andra lån samt vilka resurser och tillgångar du har utöver din månadsinkomst. En kreditupplysning görs i nästan alla fall av utlåning. Då beställer borgenären en upplysning från ett upplysningsföretag rörande dig som ger dem en sammanställning över din ekonomi. Taxerad årsinkomst, eventuella skulder och betalningsanmärkningar framgår av kreditupplysningen. Görs en sådan upplysning på dig får du per automatik en kopia och du ser vem som beställt den.

Återbetalningsförmågan beräknas

En kreditbedömning behöver inte ta lång tid att utföra. Har långivaren redan beviljat ett lån till låntagaren kan kreditbedömningen kortas ner. Banken eller kreditgivaren vet om företaget eller privatpersonen som ansöker om den nya krediten har en stabil ekonomi och kan se om avbetalningen av det existerande lånet gått bra. Ansöker man om sitt allra första lån kan kreditbedömning ta lite längre tid då det är fler detaljer som ska undersökas och mer information som ska analyseras. Ett företag som vill låna pengar innebär en mer omfattande kreditbedömning för långivaren. De måste kontroller resultaträkningar, ekonomiska nyckeltal och annan räkenskapsinformation för att säkerställa sig om att verksamheten går med vinst. Det är återbetalningsförmågan som står i fokus då en kreditbedömning görs. Allt handlar om att kredittagaren kan betala av krediten han eller hon står i förfogande att bli beviljad.