Svensk tioårsränta faller till tremånaderslägsta

Publicerat den Kategoriserat som Okategoriserade, Samla lån och krediter
samla lån o krediter

Den svenska långräntan föll till den lägsta nivån sedan augusti på torsdagen. Samtidigt försvagades dollarn när marknaden svarade på Fed-chefen Jerome Powells tal på onsdagskvällen svensk tid. 

Marknadsräntorna sjönk kraftigt på torsdagen i en internationell rörelse. Den svenska tioårsräntan hade vid 15-tiden backat 14 punkter (hundradels procentenheter) till 1,84 procent. Det är den lägsta nivån sedan den 23 augusti. 

Samtidigt försvagades USA-dollarn. Mot kronan blev den 14 öre billigare och kostade på torsdagseftermiddagen 10,35 kronor. Även här får vi gå tillbaka till slutet av augusti för att hitta liknande noteringar. 

Huvudorsaken till de kraftiga marknadsrörelserna var den amerikanska centralbankschefen Jerome Powells tal på onsdagskvällen svensk tid. Han flaggade då för att Federal Reserve kommer att slå av på takten i räntehöjningarna. Tolkningen är att Fed kommer att nöja sig med 50 punkter i februari. 

Att döma av talet är det dock inte uppenbart att räntans toppnivå kommer att bli lägre än de dryga 5 procent som marknadsaktörerna sedan en tid räknar med.

Statspapper

Statspapper är ett samlingsbegrepp för räntebärande instrument där staten är emittent, till exempel statsobligationer eller statsskuldväxlar. Statspapper ses generellt sett som lågriskinvesteringar eftersom staten kan höja skatten eller trycka mer pengar för att infria sina skulder.